• Положення про організацію виборів та порядок обрання ректора
  • Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректор
  • Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора
  • Положення про порядок обрання представників для участі у виборах з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками