Вимоги до кандидата/-ки: 
 • повна вища освіта з архітектури;
 • науковий ступінь та/або вченне звання з архітектури;
 • наявність не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
 • знання та застосування у діяльності найновіших підходів, методів наукових досліджень та викладання;
 • досвід в розробці та забезпечення курсів методичними матеріалами: рекомендаціями, посібниками, підручниками, конспектами лекцій;
 • наукова робота і участь в дослідницьких проєктах; 
 • присутність в міжнародному академічному середовищі: участь в міжнародних конференціях, публікації в рейтингових журналах, співпраця з викладачами, дослідниками та інституціями Україні та за кордоном;
 • знання англійської мови на рівні Upper-Intermediate;
 • вільне володіння державною мовою;
 • наявність стажу науково-педагогічної роботи має бути не менше 5 років вітається;
 • досвід написання та реалізації дослідницьких та освітніх грантів вітається.
Ми пропонуємо:
 • участь у втіленні нової моделі архітектурної освіти в Україні ;
 • гідна оплата та комфортні умови праці;
 • дружний колектив;
 • робота з талановитими студентами/-ками;
 • можливості розвиватися і втілювати свої ідеї в курсах і дослідженнях.

 

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади доцента/-ки кафедри:
 • заява про участь у конкурсі на ім’я ректорки, написана власноруч та засвідчена підписом або цифровим електронним підписом;
 • копія (сканкопія) документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України);
 • копії (сканкопії) дипломів про вищу освіту (магістр/спеціаліст), науковий ступінь, атестатів про вчені звання (за наявності), засвідчені у встановленому законодавством порядку;
 • копія (сканкопія) документа, який підтверджує рівень володіння державною мовою;
 • резюме;
 • інформація у вигляді таблиці щодо наявності не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності засвідчена підписом або цифровим електронним підписом;
 • копії (сканкопії) документи про підвищення кваліфікації (курси, воркшопи, семінари, практикуми, тренінги, вебінари, майстер-класи тощо)або стажування протягом останніх п’яти років;
 • письмова згода на використання персональних даних.

Строки подання документів – 45 днів з дня опублікування оголошення.

Якщо Вас зацікавила пропозиція Харківської школи архітектури і Ваш досвід та кваліфікація відповідають вимогам вакантної посади, просимо подавати документи на за адресою: вул. Конторська, 5, м. Харків або на електронну поштову скриньку [email protected] (у темі листа просимо зазначити «Вакансія доцента/-ки кафедри). Телефон для довідок 066 0700555