apply

Виставка року 2021 у Харкові

Виставка року 2022 у Львові

Виставка року 2021 у Харкові

Виставка року 2022 у Львові

The academic year 2022-2023 for the Kharkiv School of Architecture took place entirely in Lviv. New space, new people, new concepts, new discoveries. We worked a lot. We worked so much that we had created a whole FOREST of works (LIS in ukr.). And we want to show you this forest at the Exhibition of the Year 2023! Preparing an exhibition of the year at the end of each year is a common practice for leading foreign architecture schools, and we adopted this practice in Ukraine.

At the Exhibition of the Year “LIS”(eng. forest), every visitor will be able to see the results of students’ studio works, as well as bachelor’s degree projects of the KhSA’s students – models, collages, abstractions. At this exhibition, attention was drawn to what usually remains unnoticed – the path students take to present the final result, i.e. graphic works – drawings, notes, drafts. This is a path of attempts, doubts, mistakes, rejection, rethinking, at the end of which there remains a proven and unified solution. This will be the core of the “forest”, located in the middle of the exhibition. Architecture is also about emotion. Therefore, we will invite everyone visitor to an emotional room, where we will guide you behind the scene. The profession of an architect is a constant search for something new. Process and result are equally important in the education. This exhibition conveys the idea of the price of search and implementation: how many resources are used to arrive at a simple solution; how much effort was spent on the final layout; how many drafts precede the final presentation.

 

Interesting? Is it been a while since you went to the forest? Then we invite you to visit our forest exhibition! A more detailed program of the Exhibition of the Year will be announced soon, stay tuned!

 

What will be exhibited? – all graphic and studio works of the students of the Kharkiv School of Architecture and diploma projects of graduates for the 2022-2023 academic year. These works were created by students of the KhSA being displaced in Lviv.

 

Where? – we decided to hold the Exhibition of the Year where all the ideas were realized, models were created, sketches and graphics were drawn – in our studio space of the KhSA in Lviv, Kubiyovycha 35A Street.

 

When? – the opening of the Exhibition of the Year will take place on June 17 at 18:00. Anyone can visit the exhibition until July 1.

 

Register here!

 

 

 

The curator of the Exhibition of the Year “LIS” is a teacher of Architectural Graphics at the KhSA, designer Yevgenia Ilyina

 

This is how the previous Exhibitions of the Year of the KhSA looked like:

What means the Exhibition of the Year?

 

The exhibition of the year is the biggest and most famous event of architecture schools, which represents everything that happened during the academic year. This Exhibition is the response of the Kharkiv School of Architecture to the challenges that we faced: war, evacuation, new curriculum and people. We succeeded and want to share the results with a big audience. Anyone will be able to walk through the path of an architect and see how a building or public space is created. Reinterpretation of photography into abstraction, abstraction into relief, relief into a complete architectural project. The works of students of the 1st and 2nd courses, as well as diploma theses of the 4th course, will be presented at the exhibition. During the year, our students implicated projects of social multi-apartment and single-family housing for internally displaced persons (IDPs), projects of a student center, pavilions, made many drawings, sketches and models, experimented with space and materials. The exhibition will also show the first implications of the updated curriculum with a block of post-war recovery studies – models of shelters for IDPs that create a sense of home.

 

The project takes place within the implementation of the #ZMINA_2_0 program “Subgrants for cultural projects” of the IZOLYATSIA fund. Platform for Cultural Initiatives. with the financial support of the European Union in Ukraine.

СТУДІЯ. (НЕ)БІБЛІОТЕКА

Для студентів і студенток Школи студійний проєкт 3-ого семестру стає першим досвідом проєктування архітектурного об’єкту в складному міському контексті.

В рамках завдання студентам/-кам було запропоновано спроєктувати поліфункціональну будівлю студентського центру на території кампусу Львівської Національної Академії Мистецтв. Обов’язковою частиною програми будівлі стала бібліотека та підземне укриття, що має функціонувати також, як багатофункціональний громадський простір. Пошарово аналізуючи контекст, студентки та студенти фіксували його особливості у висновках, що, своєю чергою, впливало на обрану проєктну стратегію.

СТУДІЯ. БУДИНОК

Протягом семестру студенти та студентки розробляли проєкти тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб на ділянці, що була виділена муніципалітетом міста Львова на озері Наварія. Формуючи портрети індивідуальних замовників та досліджуючи особливості їх способу життя та роботи, студенти/-ки розробили унікальні сценарії і програми будинків, балансуючи між специфічними побажаннями “замовників” та універсальними цінностями. Важливою умовою при проєктуванні стала тимчасовість проживання. Будинок, спроєктований для конкретних користувачів, водночас має бути достатньо універсальним для того, щоб з часом в ньому могли поселитися інші люди.

СТУДІЯ. СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО. ТИМЧАСОВЕ / ПОСТІЙНЕ

У весняному семестрі студенткам та студентам було запропоновано спроєктувати соціальне житло, замовником та власником якого виступатиме муніципалітет, а оселі надаватимуться мешканцям на орендній основі. Враховуючи війну та житлову кризу, соціальне житло в першу чергу розраховано на внутрішньо переміщених осіб і постраждалі від війни сім’ї. Ділянка проєктування знаходиться у місті Львів по вулиці Смерековій, в межах історичного ареалу. Завдання моделює уявну ситуацію, в якій усунена низка причин і факторів, що впливають на реальне проєктування. Студентки та студенти не мали чітких бюджетних обмежень, технології будівництва, термінів реалізації та самостійно обирали типологію та програму житла, пропонуючи найбільш ефективні схеми.

ДИПЛОМНІ РОБОТИ. ОСОБИСТА АРХІТЕКТУРА – АРХІТЕКТУРА ОСОБИСТОСТІ

Завдання дипломного бакалаврського проєкту пропонує переосмислити та змінити послідовність “об’єкт-біографія” на зворотну, де архітектурне висловлювання стає наслідком біографії архітектора. Озираючись назад, можливо навіть у дитинство, студентки та студенти осмислювали етапи, образи та події своєї біографії, досліджуючи перші значущі просторові досвіди, які вплинули на подальше життя, образ мислення та цінності. Територія, місце, навички, спілкування з цікавою людиною чи спільнотою людей, подорожі, книга – будь який зі значущих спогадів та досвідів міг ініціювати архітектурну гру. Звідси й назва проекту «Особиста архітектура – архітектура особистості».

Детальніше про дипломні роботи наших студентів тут, тут, тут і тут.

СТІНА. КОНТРФОРМА

  • Стіна

Сприймаючи навантаження, розмежовуючи простір та визначаючи напрям руху, стіна є одним з базових елементів архітектури. Розуміння тектоніки стіни з того чи іншого матеріалу та усвідомлення пластичності мурування народжуються через моделювання фізичних структур стін. Досліджуючи властивості матеріалів та особливості технологій будівництва, стіна сприймається дзеркалом регіону, часу і традиції.

  • Контрформа

Вміння мислити пустотою – важлива навичка архітектора/-ки. Студентки та студенти, оперуючи вилученням, генеруючи корисну пустоту з цільного матеріалу – вчаться абстрагуватись від тіла (форми) об’єкту.

DOM-INO

Міркуючи про будівлю як просторову структуру, архітектурні конструкції розглядаються як прагматична та естетична категорії. Протягом курсу студентки та студенти вивчали основні елементи конструктивних рішень сучасних будівель та споруд, а також принципи роботи як окремих елементів, так і системи конструкцій в цілому. Курсовий проєкт Dom-Ino має на меті сформувати в студенток/-ів розуміння, що структура будівлі та її програма є одночасно, як причиною, так і наслідком особливостей контексту. Завдання передбачало створення фізичної моделі двоповерхової будівлі за принципом Dom-Ino Ле Корбюзьє́. Авторки та автори мали гармонізувати модель по всій висоті, співвіднести розташування колон та “добудовувати” доречні несучі елементи конструкції.

АТЛАС

Руйнування українських міст через війну порушує питання знищення колективної пам’яті, що, у свою чергу, спонукає до рефлексії над спадщиною та пам’яттю загалом. “Атлас” використовує об’єкти міста як навчальний матеріал для осмислення студентами/-ками тяглості й розривів (не)матеріальних цінностей будівлі в постійно змінному урбаністичному середовищі. Модуль містить три компоненти: дослідження соціальних і культурних контекстів місця та написання історичної довідки об’єкта; дослідження природи конструкції, її тектоніки та змін, спричинених часом, політичними й технологічними трансформаціями; створення аксонометричного перерізу будівлі, який показує нашарування змін. Модуль має на меті навчити студентів критично осмислювати класичні підходи до вивчення архітектурної спадщини, досліджуючи нематеріальні цінності історичної будівлі, а також соціальні та політичні контексти, в яких вона була спроєктована та побудована.

МІСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Працюючи в полі, студентки та студенти проводили етнографічне дослідження району – території, прилеглої до корпусів Львівської національної академії мистецтв, обирали вулицю, площу або окрему будівлю й навколишню територію, в яких перебігають різні процеси та розігруються складні сценарії. Результатом дослідження стали короткі есеї про окремі елементи матеріальності чи процеси, які зустрічаються в районі дослідження.

В другій частині семестру побачене та описане в есеях переосмислюється через призму інших підходів гуманітарних досліджень міста – соціального продукування та конструювання простору, а також дослідження міських соціальних рухів. Синтезуючі знання про матеріальність, соціально-економічні процеси району дослідження та аспекти гуманітарних досліджень міста (етнографія, політична економія простору, міські соціальні рухи), студентки та студенти інтерпретували “правила життя” району дослідження в настільну гру. Для складання гри студентство мало перетворити ці “правила району” в абстрактні правила гри, ідея та формат якої мають передати їх тим, хто в неї гратиме.

АРХІТЕКТУРНІ ТИПОЛОГІЇ

Протягом року студентки та студенти знайомилися з методами систематизації та аналізу архітектурних обʼєктів згідно їх просторових характеристик, функціонального наповнення, суспільно-політичного контексту та способів адаптації до кліматичних умов. Вивчення цих методів проходило шляхом вивчення історії та архітектури сучасності, керуючись трьома різними оптиками: теорія архітектури в контексті аналізу просторових структур, культурологічний аналіз соціальних феноменів та дослідження впливу клімату на виникнення та розвиток прийомів вернакулярної архітектури. Синтезуючи всі знання та навички діаграмування, набуті протягом курсу, студентки та студенти проаналізували низку архітектурних об’єктів, шукаючи закономірності, зв’язки та відмінності.

КОНКУРС

Курс ставив на меті ознайомити майбутніх архітекторок та архітекторів з методикою та особливостями конкурсного змагання. Протягом семестру група пройшла всі стадії роботи над конкурсним проєктом: вибір конкурсу, написання заявки на участь, правильне прочитання брифа, розуміння теми та проблематики, яку порушує конкурс, ознайомлення з журі та роботами членів журі, вивчення прототипів та створення робочих груп, розподіл ролей у групах, генерація ідей, написання тексту, відправка матеріалу, очікування, розподіл премій та вивчення проєктів переможців. В рамках курсу студентки та студенти взяли участь у кількох міжнародних архітектурних конкурсах, що дозволило навчитися методиці створення архітектурного продукту, який у жорсткому конкурсному просторі змагання ідей став би помітним і зрозумілим сам по собі, без присутності авторів, доповідачів та роз’яснювачів.

ПЕРФОРМАНС

Модуль “Неакадемічний малюнок + Рух тіла в просторі” ставить на меті формування в студентів/-ок розуміння природи руху об’єкта на площині аркуша та в просторі. Рухаючись послідовно від малюнку до створення ляльки, студенти/-ки досліджують логіку лінії та крапки на аркуші, вчаться відображати й малювати об’єкти реального світу та передавати їх рух. Під час занять студенти/-ки аналізують власні просторові переживання від руху та взаємодії з простором, досліджують механіку ходіння та принципи маніпуляції об’єктом, шукають ритміку і тривання простору в часі. 

Фінальною роботою модулю стає конструювання лільки в реальному масштабі, якою студентки та студенти маніпулюють під час фінального перфомансу. Модуль методологічно об’єднує в собі конструктивні пошуки (проблема вузла-суглоба, синтез конструкції та естетики) з розумінням чуттєвої природи простору.

Відео перформансу “Тіло і простір” можна переглянути тут:

 

ПОРТФОЛІО

Вміння послідовно та логічно презентувати свої роботи у портфоліо – необхідна навичка для архітекторок та архітекторів. Як стисло та змістовно розповісти про свій досвід у графічній формі? Як розкрити підходи та цінності авторок та авторів за допомогою візуальних інструментів? Зимова практика ставить на меті навчити студенток та студентів структурувати та оформлювати результати навчання на першому семестрі у вигляді портфоліо, яке найкращим чином презентуватиме особистість та навички авторок/-ів.

СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА

Метою модуля “Сучасне мистецтво та архітектура” є критичний огляд спільних практик та проблем, що виникають та розвиваються у мистецтві та архітектурі протягом XX-XXI століть. Від архітектури як мистецького медіуму і архітектурних проєктів, які тяжіють до мистецьких маніфестацій, до питання відповідальності митців та архітекторів у часи антропоцену. Протягом курсу студентки та студенти розглядали множинні зв’язки між сучасною архітектурою та сучасним мистецтвом в локальному та глобальному контекстах. Результатом роботи протягом року стали зіни та плакати, які уособлюють історію сучасного мистецтва і сучасної архітектури України з точки зору авторок та авторів.

CENTRALA

Взаємодія архітектури й довкілля досліджується через споглядання та вивчення базових елементів навколишнього світу: води, повітря, землі, світла, гравітації. Тижневі воркшопи з архітектурною групою CENTRALA спрямовані на розуміння особливостей і потенцій базових елементів довкілля та експериментування з ними. Як працює гравітація? Як вода і повітря впливають на архітектуру, стаючи її частиною? Чим формується мікроклімат міста? Якою є природа світла? Як свідомо підходити до цих фундаментальних складників, які зрештою стають архітектурою, та як режисувати їх? Протягом воркшопів студентки та студенти досліджують зв’язок між архітектурою та природними явищами, розглядаючи архітектуру як процес, на який впливає сила тяжіння, циркуляція води, атмосферні та астрономічні явища.

 

Відео з вокршопу можна переглянути тут:

 

 

ЕМОЦІЙНА КІМНАТА

У просторі кімнати були зібрані спогади та емоції студенток та студентів Харківської школи архітектури, які були вимушені залишити школу в Харкові через вторгнення росії в Україну. Це відео-портрет розповідав про буденність минулого і теперішнього, атмосферу Школи тоді і зараз.

VOLUME & MASS STUDIES

Процес пошуку об’ємно просторових характеристик будівлі, її розміру, зовнішньої та внутрішньої форми часто стає відправною точкою архітектурного проєктування, допомагаючи архітектору/-ці побачити проєкт у загальних об’ємах чи блоках. Вивчаючи методи та підходи до оперування об’ємами, студентки та студенти досліджували вплив різноманітних чинників контексту, програми будівлі та інсоляції на об’ємно-просторові рішення. Протягом курсу було виготовлено близько 500 макетів, кожен з яких є варіацією використання того чи іншого методу оперування об’ємом, а також реакцією на особливості контексту та програми, передбачені завданням.

ВІЗУАЛЬНА МОВА ПРОЄКТНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Курс спрямований на ознайомлення студенток та студентів з різними техніками й методиками проєктної презентації, включаючи графіку, креслення, макети, колажі та ілюстрації. Будуючи послідовну наративну подачу, студентки та студенти переосмислюють графічні матеріали своїх минулих проєктів, розкриваючи характерні особливості власних підходів та рішень.

Що таке Виставка Року?

 

Виставка року – це найбільша подія та візитна карта архітектурних шкіл, яка відображає усе що відбувалося за рік. Ця Виставка є відповіддю Харківської школи архітектури на виклики, які перед нами постали: війна, евакуація, оновлення навчальної програми та людей. Ми впоралися і хочемо поділитися результатами з широкою аудиторією. Кожен охочий зможе пройти шляхом архітектора і побачити як створюється будівля чи простір. Переосмислення фотографії простору у абстракцію, абстракції у рельєф, рельєф у довершений архітектурний проєкт. На виставці будуть представлені роботи студентів та студенток 1, 2 курсів, а також дипломні роботи 4 курсу. Протягом року студенти та студентки розробляли проєкти соціального багатоквартирного та односімейного житла для внутрішньо переміщених осіб, проєкти студентського центру, павільйони, робили безліч креслень, замальовок та макетів, експерементували з простором та матеріалами. На виставці також будуть присутні перші втілення оновленої навчальної програми з блоком повоєнних студій (post-war recovery studies) – макети прихистків для ВПО, які створюють відчуття дому.

 

Проект відбувається в межах реалізації програми #ZMINA_2_0 “Субгранти для культурних проєктів” фонду ІЗОЛЯЦІЯ за фінансової підтримки Європейського Союзу.