apply

Вимоги до кандидата/-ки: 
 • Наявність ступеня магістра за галуззю знань 19 Архітектура та будівництво (спеціальність: 191 Архітектура та містобудування).
 • наявність не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
 • знання та застосування у діяльності найновіших підходів, методів наукових досліджень та викладання (не обов’язково, проте буде перевагою);
 • досвід в розробці та забезпечення курсів методичними матеріалами: рекомендаціями, посібниками, підручниками, конспектами лекцій (не обов’язково, проте буде перевагою);
 • наукова робота і участь в дослідницьких проєктах (не обов’язково, проте буде перевагою); 
 • присутність в міжнародному академічному середовищі: участь в міжнародних конференціях, публікації в рейтингових журналах, співпраця з викладачами, дослідниками та інституціями Україні та за кордоном (не обов’язково, проте буде перевагою);
 • знання англійської мови на рівні Upper-Intermediate;
 • вільне володіння державною мовою;
 • досвід написання та реалізації дослідницьких та освітніх грантів вітається.
Ми пропонуємо:
 • участь у втіленні нової моделі архітектурної освіти в Україні;
 • гідна оплата та комфортні умови праці;
 • дружний колектив;
 • робота з талановитими студентами/-ками;
 • можливості розвиватися і втілювати свої ідеї в курсах і дослідженнях.

 

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади викладача/-ки кафедри:
 • Заява на допуск до участі у конкурсному відборі;
 • Сканкопії та копії диплома та додатка до нього про вищу освіту (магістр/спеціаліст);
 • Сканкопії та копії диплома про науковий ступінь кандидата наук та/або доктора наук (не обов’язково, проте буде перевагою);
 • Сканкопії та копії атестата про вчене звання доцента та/або професора (не обов’язково, проте буде перевагою);
 • Сканкопії і копії документів, що підтверджують рівень володіння державною мовою (державний сертифікат або витяг з Реєстру, що підтверджує видачу особі державного сертифіката або документ про повну загальну середню освіту (свідоцтва про повну загальну середню освіту і додаток до нього) за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни));
 • Сканкопія трудової книжки або інших документів, які підтверджують досвід науково-педагогічної діяльності (довідки з місця роботи, договори тощо);
 • якщо у Вас прізвище, ім’я, по батькові у документах про освіту відрізняється від поточного, то також треба надати документ, який був підставою для зміни Ваших даних (копія і сканкопія свідоцтва про шлюб / про зміну імені тощо);
 • CV чи Резюме з описом професійного досвіду;
 • Перелік наукових праць та публікації із посиланням на їх результати;
 • Інформація щодо наявності не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, за умови наявності науково-педагогічного стажу понад 3 років.

Строки подання документів – 32 дні з дня опублікування оголошення.

Якщо Вас зацікавила пропозиція Харківської школи архітектури і Ваш досвід та кваліфікація відповідають вимогам вакантної посади, просимо подавати документи на за адресою: вул. Кубійовича, 35А, м. Львів або на електронну поштову скриньку [email protected] (у темі листа просимо зазначити «Вакансія викладача/-ки кафедри). Телефон для довідок 066 0700555