Maryna Bakayenko

Kateryna Herasechkina

Kateryna Marinchuk

Zlatoslava Kryshtafovych

Yevheniia Ilina

Anna Kalash

Svitlana Koshelieva

Mykola Semenov

Mykola Skyba

Khrystyna Piontkovska