Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача/-ки кафедри архітектури та урбанізму Харківської школи архітектури

архітектури

Посадові обов’язки: 
 • організовує роботу кафедри та керує кафедрою;
 • здійснює планування, організацію та контроль навчальної, навчально-методичної, науково-методичної, наукової та науково-дослідної роботи кафедри;
 • здійснює контроль якості проведення всіх видів навчальних занять викладачами кафедри та усіх форм підсумкового контролю;
 • контролює виконання індивідуальних планів викладачів, плану роботи кафедри, плану та графіка роботи навчально-допоміжного персоналу;
 • контролює розробку навчальних програм з дисциплін, закріплених за викладачами, і в установленому порядку подає їх до узгодження та затвердження;
 • здійснює підбір і комплектування штатів професорсько-викладацького складу, науково-дослідного, навчально-адміністративного персоналу кафедри;
 • веде переговори та налагоджує співпрацю кафедри з іншими закладами вищої освіти та їхніми факультетами та кафедрами;
 • відповідає за документообіг кафедри;
 • координує роботу кафедри з адміністрацією;
 • сприяє створенню комфортної атмосфери для викладацького колективу та підвищенню продуктивності роботи колег.
Вимоги до кандидата/-ки: 
 • повна вища освіта з архітектури (магістерський рівень);
 • науковий ступінь (доктор/ка філософії (кандидат/-ка наук), доктор/-ка наук) з архітектури;
 • наявність не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
 • бути частиною академічного середовища (наявність участі в міжнародних конференціях, публікацій в рейтингових журналах, мати налагоджену співпрацю з викладачами, дослідниками та інституціями в Україні та за кордоном);
 • знання англійської мови на рівні Upper-Intermediate;
 • вільне володіння державною мовою.
Ми пропонуємо:
 • участь у втіленні нової моделі архітектурної освіти в Україні;
 • гідна оплата та комфортні умови праці;
 • дружний колектив;
 • робота з талановитими студентами/-ками;
 • можливість розвивати свої адміністративні здібності, втілювати ідеї в навчальних курсах і дослідженнях.
Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача/-ки кафедри:
 • заява про участь у конкурсі на ім’я ректорки, написана власноруч та засвідчена підписом або цифровим електронним підписом;
 • копія (сканкопія) документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України);
 • копії (сканкопії) дипломів про вищу освіту (магістр), науковий ступінь, атестатів про вчені звання (за наявності), засвідчені у встановленому законодавством порядку;
 • копія (сканкопія) документа, який підтверджує рівень володіння державною мовою;
 • резюме;
 • інформація у вигляді таблиці щодо наявності не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності засвідчена підписом або цифровим електронним підписом;
 • копії (сканкопії) документи про підвищення кваліфікації (курси, воркшопи, семінари, практикуми, тренінги, вебінари, майстер-класи тощо)або стажування протягом останніх п’яти років;
 • письмова згода на використання персональних даних.

Строки подання документів – 45 днів з дня опублікування оголошення.

Якщо Вас зацікавила пропозиція Харківської школи архітектури і Ваш досвід та кваліфікація відповідають вимогам вакантної посади, просимо подавати документи на за адресою: вул. Конторська, 5, м. Харків або на електронну поштову скриньку [email protected] (у темі листа просимо зазначити «Вакансія завідувач/ка кафедри). Телефон для довідок 066 0700555